PROFEET

Profeet Samuël

Samuel was een profeet uit de tijd van koning Saul. Tevens was hij een tijdlang richter van de Israëlieten en bovendien priester.
Hij was een zoon van Elkana en Hanna. Hanna was lange tijd kinderloos en bad God om een zoon. Als Hij haar gebed zou verhoren zou Hanna haar zoon aan God teruggeven. Toen Samuel oud genoeg was bracht zij hem naar de priester Eli in Silo, om dienst te doen in de tabernakel.
Daar werd hij ‘s nachts door God geroepen om dienst te doen voor hem. Na de dood van Eli en zijn zonen ging Samuel in Rama wonen, waar ook zijn ouders woonden.
Toen Samuel oud geworden was stelde hij twee van zijn zonen aan als richters over Israël, Joël en Abia. Maar het volk was hier niet tevreden mee en wilde een koning. Samuel zalfde daarop Saul tot koning van Israel. Omdat Saul echter niet naar God luisterde droeg God Samuel op om David tot koning te zalven.

BRON: WIKIPEDIA