Samuël, een leven met God

De profeet Samuël leefde in de tijd van koning Saul. De Bijbelse geschiedenis over zijn leven staat voor het grootste deel beschreven in 1 Samuel 1-24. Ondanks dat zijn leven een aansprekende boodschap voor ons heeft, is deze vaak maar voor een gedeelte bekend.

In 1 Cor. 10:6 kunnen we lezen dat deze gebeurtenissen tot een voorbeeld voor ons zijn gebeurd. Dan kunnen we begrijpen dat het heel goed is om ons meer in de geschiedenis van de profeet Samuël in te leven en hiervan te leren.

Met dit als doel is door een team van vrijwilligers van Christelijke Gemeente Nederland (CGN) een musical gemaakt over het leven van de profeet Samuël. De muziek en de liederen zijn zelf gemaakt, evenals de arrangementen, die gelijktijdig met de musical live zijn gespeeld en gezongen. Deze musical is opgevoerd in 2012 tijdens een conferentieweek van CGN op Pagedal en tijdens een internationale conferentieweek op Brunstad in Noorwegen. Van deze laatste live uitvoering zijn de scenes (zonder de vertaalde ondertiteling) afzonderlijk op deze website geplaatst.

In deze musical zien we de geschiedenis van Samuël vanaf het gebed van zijn moeder Hanna voordat hij geboren was, totdat hij aan het eind van zijn leven de jonge David tot koning over Israël zalfde. Per scene is een korte toelichting opgenomen en staan de bijbelgedeeltes met de oorspronkelijke tekst van deze geschiedenis.

Over de profeet Samuel

Samuel was een profeet uit de tijd van koning Saul. Tevens was hij een tijdlang richter van de Israëlieten en bovendien priester. Hij was een zoon van Elkana en Hanna. Hanna was lange tijd kinderloos en bad God om een zoon. Als Hij haar gebed zou verhoren zou Hanna haar zoon aan God teruggeven.
Lees meer